• Wij gaan stoppen met de kleding!
  • Kortingscode ZOMERFESTIVAL

Privacybeleid- & cookie beleid

 

Door gebruik te maken van onze website accepteert u ons privacybeleid.

Wij van de Reizende Boetiek respecteren de privacy van onze website gebruikers en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Reizende Boetiek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Adresgegevens

-E-mailadres

-Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerken

Reizende boetiek verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Reizende Boetiek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

-Het afhandelen van uw betalingen

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken

-Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Reizende Boetiek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (b.v. een medewerker van Reizende Boetiek) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Reizende Boetiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zal dan ook periodiek persoonsgegevens verwijderen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Reizende Boetiek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-IT-leveranciers en -dienstverleners

-Bezorgdiensten

-Cookie leveranciers

-Betalingsverkeer

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die er worden gebruikt

Reizende Boetiek gebruikt functionele en statistische cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij de meeste websites op uw mobile telefoon, tablet of computer verschijnen wanneer u een website bezoekt.

Reizende Boetiek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Zoals het mogelijk maken voor een website om uw inloggegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen.

Ook worden cookies toegepast om statistieken van het gebruik van de website bij te houden zoals het aantal bezoekers. Deze informatie komt via Google Analytics en zijn anoniem ( zoals IP-adres).

 

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Reizende Boetiek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@reizendeboetiek.com om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Reizende Boetiek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reizende Boetiek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@reizendeboetiek.com